Sprawdzian szóstoklasisty 2014

We wtorek 1 kwietnia odbył się sprawdzian szóstoklasisty 2014. Test na zakończenie szkoły podstawowej trwał 60 minut i miał sprawdzić, czego uczniowie nauczyli się przez sześć lat nauki. W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 28 uczniów. Wszystkim życzymy powodzenia.

galeria

Udział uczniów klas trzecich gimnazjum w IX Targach Edukacji
i Pracy

galeria

Lekcja fizyki w plenerze

Dnia 21 marca 2014 roku na lekcji fizyki uczniowie klasy pierwszej gimnazjum realizowali w plenerze temat dotyczący obliczania średniej prędkości. Głównym celem zajęć było uświadomienie uczniom roli prostej obserwacji zjawisk w poznawaniu świata. Przeprowadzona część zajęć na boisku szkolnym uatrakcyjniła proces nauczania i pobudziła u uczniów wrodzoną, ale często uśpioną ciekawość. Uczniowie gimnazjum mieli sport i naukę w jednym, co wpłynęło bardzo pozytywnie na atrakcyjność zajęć.

galeria

Udział uczniów gimnazjum w zajęciach pozalekcyjnych piłki nożnej

galeria

Turniej w łapankę siatkarską

W dniu 14.03.2014r. w Otorowie odbył się "Turniej w łapankę siatkarską" .W turnieju uczestniczyły dziewczynki klas III i IV Szkoły Podstawowej z Otorowa, które na co dzień trenują w UKS Herkules i uczennice z Pniew z UKS Pniewiak . W turnieju uczestniczyło 30 osób. 12 dziewczynek z Otorowa i 18 z Pniew. W wyniku rywalizacji pierwsze i trzecie miejsce zajęła drużyna gospodarzy, drugie i czwarte miejsce drużyna z Pniew. Każdej osobie wręczony został medal. Rodzice włączyli się w organizację turnieju i przygotowali placki i napoje.

galeria

"Bezpiecznie na wsi - nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu"

Dnia 14 marca 2014 roku na terenie naszej szkoły odbyła się projekcja filmu promującego hasło IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi - nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu".

galeria

Udział uczennic klasy IIIa gimnazjum w lekcjach wychowania fizycznego

galeria

Zajęcia pokazowe z Rugby

Dnia 10 marca 2014 roku na boisku szkolnym odbyły się zajęcia pokazowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z Rugby. Zajęcia przeprowadził pan Tomasz Kapustka - tren klubu sportowego Posnania oraz sekretarz wielkopolskiego okręgowego związku Rugby. Celem przeprowadzonych zajęć była promocja i rozpowszechnienie nowej dyscypliny sportu na terenie naszej szkoły.

galeria

Biała Szkoła w Zieleńcu - nauka jazdy na nartach i snowboardzie

W dniach od 03.03.2014do 07.03.2014 uczniowie klas I-III Gimnazjum (29 osób) wyjechali na Białą Szkołę do Zieleńca gdzie uczyli się jeździć na nartach i snowboardzie.

galeria

Dyskoteka karnawałowa - gimnazjum

galeria

Dyskoteka karnawałowa - szkoła podstawowa

galeria

Codygodniowy wyjazd uczniów klas pierwszych gimnazjum na pływalnię

W drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014 uczniowie klas pierwszych Gimnazjum raz w tygodniu wyjeżdżają na pływalnię do Szamotuł w celu doskonalenia umiejętności pływackich.

galeria